Jakie dokumenty są potrzebne przy sprzedaży nieruchomości?

Close up photo of hand painting wall with roller in white color. Copy space.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI?

Sprzedaż nieruchomości to nie tylko ważna decyzja, ale także proces wymagający od sprzedającego przestrzegania wielu formalności. Przygotowanie dokumentów to jeden z najważniejszych etapów, który warto zrobić odpowiednio wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych przeszkód i opóźnień. Poniżej znajdziesz informacje na temat najważniejszych dokumentów, jakie są potrzebne przy sprzedaży nieruchomości.

 1. WYDZIAŁ GEOINFORMACJI I KARTOGRAFII

Pierwszy ważny dokument to akt notarialny zawierający akceptację warunków umowy kupna-sprzedaży. Warto także pamiętać o przygotowaniu dokumentów z Wydziału Geoinformacji i Kartografii, które poświadczą pełną informację o nieruchomości. Do nich należą:

 • Wyrys z mapy ewidencyjnej,

 • Wykaz posiadanych przez sprzedającego praw do nieruchomości,

 • Wypis z operatu katastralnego,

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej.

 1. UMOWY Z INNYCH INSTYTUCJI

Na drugim miejscu znajdują się dokumenty związane z umowami z innymi instytucjami. Do ich przygotowania niezbędne będzie skomunikowanie się z odpowiednimi urzędami czy instytucjami. Przykładowe dokumenty, które mogą być wymagane to:

 • Zaświadczenie o podłączeniu nieruchomości do sieci energetycznej i wodociągowej,

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za media,

 • Umowa o utrzymanie drogi dojazdowej.

 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWLANA

Dokumentacja techniczna i budowlana to w tej kwestii niezwykle ważny element. Właściciele nieruchomości powinni posiadać wszelkie dokumenty związane z budynkiem i jego wyposażeniem. Koniecznie warto przygotować:

 • Dowód uiszczenia opłaty za odpis z księgi wieczystej,

 • Książkę obiektu budowlanego,

 • Książkę adresową budowanej nieruchomości,

 • Pozwolenia na budowę, rozbiórkę, przebudowę czy rozbudowę,

 • Protokół odbioru prac budowlanych.

 1. DODATKOWE DOKUMENTY

Przygotowanie dodatkowych dokumentów może przyspieszyć i ułatwić proces sprzedaży nieruchomości. Dobrym pomysłem jest dostarczenie informacji na temat czynszów, kosztów eksploatacyjnych i innych podobnych danych, które przekonają potencjalnych nabywców do zakupu nieruchomości. W takim przypadku warto przygotować:

 • Informację o kosztach eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości,

 • Umowę z zarządcą nieruchomości,

 • Dokumentację o remontach czy modernizacjach przeprowadzonych na nieruchomości.

 1. EKSPERT PRAWNY

Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem są usługi eksperta prawnego. Warto zwrócić się o pomoc do osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu transakcji sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu unikniemy błędów i zminimalizujemy ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji przy sprzedaży.

Podsumowując, sprzedaż nieruchomości to nie tylko ważna decyzja, ale także proces formalny, który wymaga od właściciela odpowiedniego przygotowania dokumentów. Warto zadbać o ten etap odpowiednio wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i problemów.