Bezpieczeństwo schodów i balustrad: Przepisy dotyczące projektowania i montażu

PIRO4D / Pixabay

Schody i balustrady to elementy, których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Dlatego istnieją przepisy dotyczące ich projektowania i montażu. W artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z tym tematem.

Przepisy prawne
—————–

Projektowanie i montaż schodów i balustrad regulowane są przepisami prawa budowlanego oraz normami technicznymi. Wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa zawarte są między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2019 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania dotyczące schodów
—————————-

Schody powinny być projektowane i montowane zgodnie z normami PN-EN 1991-1-1 i PN-EN ISO 14122. Najważniejsze wymagania dotyczące schodów to:

– minimalna szerokość stopni wynosząca 26 cm
– wysokość stopnia w zakresie 17,5 – 25 cm
– minimalna głębokość stopnia wynosząca 28 cm
– równe i stabilne ułożenie stopni
– nachylenie pochylni na stopniach powinno wynosić 30-40 stopni

Wymagania dotyczące balustrad
——————————-

Balustrady to element zapewniający bezpieczeństwo użytkowników schodów. Wymagania dotyczące ich projektowania i montażu określa norma PN-EN 1991-1-1. Najważniejsze wymagania dotyczące balustrad to:

– minimalna wysokość balustrady wynosząca 90 cm
– odstęp między elementami balustrady o wartości mniejszej niż 12 cm
– odporność balustrady na uderzenia
– sztywność i stabilność balustrady

Podsumowanie
————-

Schody i balustrady to elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowników budynków. Dlatego ich projektowanie i montaż wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych i norm technicznych. Należy pamiętać o najważniejszych wymaganiach dotyczących szerokości, głębokości, wysokości stopni oraz wysokości i sztywności balustrad. Bezpieczeństwo użytkowników schodów i balustrad powinno być zawsze priorytetem.