Pasywna polityka fiskalna – co to oznacza i jak wpływa na gospodarkę

StockSnap / Pixabay

Pasywna polityka fiskalna – czy to dobry wybór na trudne czasy?

Polityka fiskalna jest jednym z narzędzi, jakie dysponują władze państwowe. Ostatecznie jej celem jest zapewnienie stabilności ekonomicznej, co sprowadza się do osiągnięcia równowagi budżetowej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów polityki fiskalnej, m.in. aktywną i pasywną. W niniejszym artykule skupimy się na tej drugiej – czyli na strategii, którą stosuje się w sytuacjach kryzysowych.

  1. Pasywna polityka fiskalna – definicja

Pasywna polityka fiskalna jest procesem, w ramach którego rząd nie podejmuje działań na rzecz aktywnej regulacji gospodarki. Tym samym nie podejmuje on też działań interwencyjnych, które mogłyby pomóc w przezwyciężeniu trudności. W polityce fiskalnej takie podejście oznacza, że rząd z reguły nie podejmuje działań zmierzających do zwiększenia wydatków publicznych. W takim przypadku wydatki budżetu zmniejszają się automatycznie na skutek obniżenia dochodów podatkowych i spadku dochodów z innych źródeł, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia nierównowagi budżetowej.

  1. Przykłady pasywnej polityki fiskalnej
  • Odstąpienie od zwiększania wydatków publicznych w trudnych czasach. Rząd zdecydowanie ogranicza wydatki w niesprzyjających sytuacjach, ograniczając jednocześnie inwestycje publiczne.
  • Brak aktywności rządu na rzecz stymulowania gospodarki za pomocą wprowadzenia pozytywnych zmian w polityce podatkowej czy fiskalnej.
  • Stałe utrzymywanie obciążeń fiskalnych bez trwałych działań zmierzających do ich zmniejszenia, np. obniżki podatków lub wprowadzenia innych korzystnych rozwiązań.
  1. Wpływ pasywnej polityki fiskalnej na gospodarkę

Wybór strategii pasywnej polityki fiskalnej w sytuacji kryzysowej może prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej kraju. Przede wszystkim spadają dochody państwa, co prowadzi do obniżenia wartości rynku wewnętrznego, a tym samym do ograniczenia możliwości rozwoju przedsiębiorstw na danym terenie. Brak aktywnych działań ze strony państwa w zakresie regulowania gospodarki prowadzi do spadku popytu, a co za tym idzie – do spadku aktywności inwestycyjnej.

  1. Zalety pasywnej polityki fiskalnej

Pasywna polityka fiskalna ma swoje zalety. Przede wszystkim ogranicza narzucanie przepisów przez państwo i nie zniechęca przedsiębiorców do działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorcy nie muszą ponosić dużych obciążeń, mają możliwość, by swobodnie inwestować w swoją branżę. Jednym z elementów pasywnej polityki fiskalnej jest również pozostawienie rynkowi swobodę kreowania mechanizmów stabilizujących i naprawczych.

  1. Podsumowanie

Pasywna polityka fiskalna jest podejściem, które w niektórych przypadkach musi być stosowane. Przede wszystkim pozwala uniknąć narzucania przepisów przez państwo, co może hamować rozwój przedsiębiorczości. Jednakże w sytuacjach kryzysowych takie podejście łatwo prowadzi do obniżenia dochodów państwa i ograniczenia popytu wewnętrznego – co w skrajnych przypadkach może prowadzić do recesji. Dlatego też rządy powinny bardzo uważnie dobierać strategię wobec sytuacji, którą się zmagają, aby uniknąć już trudniejszych sytuacji w przyszłości.