Przepisy dotyczące awaryjnego oświetlenia: Zapewnienie oświetlenia awaryjnego w razie zaniku prądu

Bluesnap / Pixabay

Przepisy w zakresie oświetlenia awaryjnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach w przypadku zaniku prądu. Odgrywają one ważną rolę w prewencji wypadków oraz ułatwiają ewakuację w razie potrzeby.

Obecnie przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego ustala ustawa Prawo Budowlane oraz jej rozporządzenia wykonawcze.

1. Definicja oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne to system oświetlenia, który zapewnia oświetlenie ewakuacyjne w przypadku zaniku prądu lub innych sytuacji awaryjnych.

2. Rodzaje oświetlenia awaryjnego

a) Oświetlenie ewakuacyjne – służy do oznaczania i oświetlania drogi ewakuacyjnej oraz znakowania drzwi wyjściowych lub schodów. Powinno działać przez co najmniej 1 godzinę.

b) Oświetlenie stanowisk pracy – służy do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy, które są niezbędne do ochrony życia oraz zdrowia ludzkiego.

c) Oświetlenie informacyjne – służy do przekazywania informacji w przypadku awarii urządzeń lub osób zagrożonych.

3. Obowiązek zapewnienia oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z przepisami, oświetlenie awaryjne jest obowiązkowe w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7 kondygnacji oraz w halach magazynowych przekraczających 500 m² powierzchni.

4. Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego powinna zapewniać niezależność od sieci zasilającej. Urządzenia powinny działać na bateriach lub generatorach awaryjnych, które zapewniają ich nieprzerwane działanie. Montaż oraz konserwacja oświetlenia awaryjnego musi być przeprowadzona przez specjalistów zgodnie z obowiązującymi normami.

5. Konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów

Aby zagwarantować nieprzerwane działanie oświetlenia awaryjnego w razie potrzeby, konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów oraz testów systemu. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów co najmniej raz na rok.

Wymogi dotyczące oświetlenia awaryjnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych, które mogą mieć wpływ na życie oraz zdrowie ludzkie. Ich dopełnieniem jest odpowiednia szkolenia oraz instrukcje dotyczące postępowania w przypadku zaniku zasilania.